Dr n. med. Helena Borowik

specjalista neurolog

Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku Wydziału Lekarskiego w roku 1985. Od 1988 roku pracownik Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, specjalizacja I i II stopnia z zakresu neurologii (egzamin specjalizacyjny zdany z wyróżnieniem), wieloletni adiunkt Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, obecnie starszy asystent Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Doktorat – 1997r.: „Zawartość magnezu w surowicy krwi i płynie mózgowo – rdzeniowym pacjentów z udarami mózgu” (promotor – Profesor dr hab. Michał Pryszmont). Stałe systematyczne podnoszenie wiedzy i umiejętności poprzez udział w kursach, sympozjach naukowych w kraju i za granicą (m.in. europejskich konferencjach EFNS, ECTRIMS, ENS). Opiekun specjalizacji kilku lekarzy kształcących się w zakresie neurologii, ponad 20-letni staż pracy jako nauczyciel akademicki.

Zainteresowania kliniczne:

– kilkuletni nadzór nad grupą chorych ze stwardnieniem rozsianym (SM) poddanych terapii immunomodulacyjnej,

– wieloletni udział w badaniach epidemiologicznych dotyczących udarów mózgu (m.in. w okresie tzw. „dekady mózgu”),

– uczestnik kilku międzynarodowych badań klinicznych dotyczących nowych metod terapii stwardnienia rozsianego (SM),

– autorka diagnozy AMN (adrenomyeloneuropatii) u osoby dorosłej (trzeci rozpoznany przypadek choroby w Polsce),

– autorka i współautorka kilkunastu artykułów medycznych.

Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.