Chirurg Naczyniowy

Specjaliści chirurgii naczyniowej:

Doc. dr hab. med. Radosław Kowalewski

Specjalizacje: w zakresie chirurgii ogólnej (2005); w zakresie chirurgii naczyniowej (2009).

Wykształcenie: Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku (1996); stopień dr n. med. (2001); stopień dr hab. med. (2011).

Doświadczenie zawodowe: asystent (1996 – 2007), adiunkt (od 2007) Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji UM w Białymstoku; stypendia: Karolinska University w Sztokholmie (Szwecja), Uniwersytet Medyczny w Debreczynie (Węgry).

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych: Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej; European Society for Vascular Surgery; Polskie Towarzystwo Flebologiczne; Towarzystwo Chirurgów Polskich; Polskie Towarzystwo Transplantacyjne.

Zainteresowania zawodowe:

 • diagnostyka oraz leczenie metodami chirurgii klasycznej i wewnątrznaczyniowej (angioplastyka balonowa, implantacja stentów i stentgraftów) chorób aorty (tętniaków, rozwarstwień, niedrożności), chorób tętnic obwodowych (tętniaków oraz zwężeń i niedrożności na tle miażdżycy zarostowej tętnic szyjnych, podobojczykowych, nerkowych i kończyn dolnych).
 • diagnostyka i leczenie stopy cukrzycowej, chorób żył kończyn, ran przewlekłych.
 • autor 88 prac w dziedzinie chirurgii naczyniowej, w tym 28 opublikowanych w renomowanych czasopismach międzynarodowych.

Zakres usług:

 • diagnostyka / leczenie zachowawcze oraz kwalifikacja do leczenia inwazyjnego metodami chirurgii klasycznej i wewnątrznaczyniowej tętniaków aorty piersiowej, rozwarstwień aorty, tętniaków i niedrożności aorty brzusznej, tętniaków tętnic obwodowych, chorób tętnic szyjnych, podobojczykowych, nerkowych i kończyn dolnych.
 • leczenie ran przewlekłych (stopa cukrzycowa, owrzodzenia troficzne goleni).
 • leczenie zachowawcze chorób żył kończyn (żylaków kończyn, przewlekłej niewydolności żylnej, zakrzepicy żył głębokich i zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych).
 • skleroterapia.

Dr n. med. Michał Chlabicz

specjalista chirurgii ogólnej; specjalista chirurgii naczyniowej

Wykształcenie:

Ukończył Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Bezpośrednio po ukończeniu studiów w 2005 roku podjął pracę w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym na oddziale Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji. Jest specjalistą chirurgii ogólnej (2013 r), chirurgii naczyniowej (2016 r.) oraz transplantologii klinicznej (2020 r.). W 2012 r. uzyskał tytuł doktora nauk  medycznych.

Dr  n. med. Michał Chlabicz zajmuje się diagnostyką i leczeniem:

 • chorób tętnic metodami chirurgii klasycznej i wewnątrznaczyniowej (angioplastyka, implantacja stenów i stentgrafów) ze szczególnym uwzględnieniem chorób aorty (tętniaki, rozwarstwienia, niedrożności).
 • chorób tętnic obwodowych (tętnic szyjnych, podobojczykowych, nerkowych, kończyn górnych i dolnych – tętniaki, zwężenia i niedrożności na tle miażdżycowym).
 • zespołu stopy cukrzycowej.
 • chorób żył kończyn dolnych – żylaki, zakrzepica żył głębokich, zakrzepowe zapalenie żył, przewlekła niewydolność żylna,
 • skleroterapia  (obliteracja) żylaków kończyn dolnych
 • kompresoterapia

Dr n.med. Michał Chlabicz jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej oraz Towarzystwa Chirurgów Polskich.