Konsultacje Lekarskie

Konsultacja lekarska jest niezmiernie ważnym elementem w diagnostyce Pacjentów. Jest pierwszym krokiem do rozpoczęcia leczenia.

Zakres i forma kontaktu z Pacjentem podczas konsultacji zależy od specjalizacji lekarza, do którego zgłasza się chory. Jest jednak kilka wspólnych punktów dla wszystkich wizyt.

Podczas wizyty lekarz może zapoznać się z historią medyczną Pacjenta: dotychczasowymi dolegliwościami, chorobami, przeprowadzanymi wcześniej badaniami i ich wynikami. Na podstawie wywiadu i analizy dostarczonych materiałów specjalista dokonuje wstępnej diagnozy lub zleca dodatkowe badania w celu potwierdzenia lub wykluczenia podejrzeń.

Przygotowanie do wizyty:

1. Przed wizytą warto sporządzić sobie notatkę, która będzie zawierać cel wizyty oraz wszystkie pytania, które chcemy zadać lekarzowi.

2. Pamiętaj o dowodzie tożsamości przy pierwszej wizycie.

3. Zabierz ze sobą całą dokumentację choroby w tym wyniki badań.

4. Miej ze sobą listę leków, które przyjmujesz, w tym też leków bez recepty i suplementów. Pozwoli to uniknąć przepisania Ci medykamentów, które mogą wejść w interakcję z tymi, które już zażywasz.

Na wizytę lekarską warto również zabrać notatnik i długopis, by zapisać informacje, które mogą wylecieć nam z głowy, np. zalecenia lekarza czy zasady przyjmowania leków. Szczegółowe informacje na temat przygotowania do wizyty udzieli personel rejestracji.

Konsultacja kończy się zwykle przeprowadzeniem badania, postawieniem diagnozy, lub wstępnej diagnozy oraz wyznaczeniem dalszego postępowania Pacjenta.