Dr n. med. Michał Chlabicz

specjalista chirurgii ogólnej; specjalista chirurgii naczyniowej

Wykształcenie:

Ukończył Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Bezpośrednio po ukończeniu studiów w 2005 roku podjął pracę w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym na oddziale Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji. Jest specjalistą chirurgii ogólnej (2013 r), chirurgii naczyniowej (2016 r.) oraz transplantologii klinicznej (2020 r.). W 2012 r. uzyskał tytuł doktora nauk  medycznych.

Dr  n. med. Michał Chlabicz zajmuje się diagnostyką i leczeniem:

  • chorób tętnic metodami chirurgii klasycznej i wewnątrznaczyniowej (angioplastyka, implantacja stenów i stentgrafów) ze szczególnym uwzględnieniem chorób aorty (tętniaki, rozwarstwienia, niedrożności).
  • chorób tętnic obwodowych (tętnic szyjnych, podobojczykowych, nerkowych, kończyn górnych i dolnych – tętniaki, zwężenia i niedrożności na tle miażdżycowym).
  • zespołu stopy cukrzycowej.
  • chorób żył kończyn dolnych – żylaki, zakrzepica żył głębokich, zakrzepowe zapalenie żył, przewlekła niewydolność żylna,
  • skleroterapia  (obliteracja) żylaków kończyn dolnych
  • kompresoterapia

Dr n.med. Michał Chlabicz jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej oraz Towarzystwa Chirurgów Polskich.