USG

USG zwane inaczej badaniem ultrasonograficznym to całkowicie  nieinwazyjne i bezbolesne badanie diagnostyczne, pozwalające na dokładną ocenę narządów. Do zobrazowania organów wewnętrznych wykorzystuje się ultradźwięki, których źródło znajdujące się w głowicy urządzenia (ultrasonografu), przykładanej do powierzchni ciała. Fale dźwiękowe odbite przez narządy i tkanki wracają do głowicy, która przetwarza odebrane sygnały na obraz diagnostyczny. 

W naszym Centrum Medycznym badania USG określonych obszarów wykonują lekarze:

Radiolog – lek. med. Tomasz Łobacz

USG piersi

USG węzłów chłonnych

USG ślinianek

USG jamy brzusznej (ocena stanu narządów wewnętrznych)

USG miednicy (tkanki miękkie)

USG jąder u dzieci powyżej 10 r.ż.

USG tarczycy

USG wykrywające zmiany podskórne, zgrubienia, guzki płytko umiejscowione

USG wykrywające płytko położone zmiany guzkowe w mięśniach i ścięgnach

Urolog – lek. med. Andrzej Puchnarewicz

USG układu moczowego (nerek, pęcherza moczowego, gruczołu krokowego)

USG moszny (jąder, najądrzy, struktur powrózka nasiennego)

Endokrynolog – dr n. med. Maria Kościuszko

USG tarczycy z wizytą

Chirurg naczyniowy  (USG Doppler) – dr n. med. Michał Chlabicz

USG Doppler tętnic szyjnych

USG Doppler naczyń krwionośnych kończyn dolnych

USG Doppler naczyń krwionośnych jamy brzusznej

USG Doppler naczyń krwionośnych miednicy

USG Doppler naczyń krwionośnych nerek