Lek. med. Piotr Porębski

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. W 2000 r. uzyskał specjalizacje z zakresu dermatologii i wenerologii. W latach 1997 – 2007 asystent Kliniki Dermatologii Akademii Medycznej w Białymstoku. Od 2007 r. asystent Oddziału Dermatologii i Wenerologii oraz Poradni Dermatologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku. Konsultant Białostockiego Centrum Onkologicznego. Posiada doświadczenie dydaktyczno – naukowe zdobyte w Klinice Dermatologii i Wenerologii Akademii Medycznej w Białymstoku, w tym Wydziału Anglojęzycznego.

Lek. med. Piotr Porębski jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów i doniesień naukowych.

Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Sekcji Dermatologii Dziecięcej PTD.

Nieustannie podnosi poziom swojej wiedzy i umiejętności poprzez udział w szkoleniach i sympozjach naukowych w kraju i zagranicą.

Zakres usług:

  • diagnostyka i leczenie chorób skóry,
  • diagnostyka i leczenie chorób skóry przenoszonych drogą płciową,
  • diagnostyka dermatoskopowa znamion barwnikowych skóry,
  • drobne zabiegi dermatochirurgiczne w obrębie skóry  (kriochirurgia, elektrokoagulacja).