Elektrokoagulacja

Elektrokoagulacja – (resekcja) to mało inwazyjny zabieg polegający na usunięciu niepożądanej zmiany skórnej za pomocą noża elektrycznego. Wykonanie tego zabiegu nie zawsze jest podyktowane wyłącznie względami estetycznymi. Niektóre zmiany, np. brodawki, mogą rozprzestrzeniać się po powierzchni skóry, stąd usunięcie ich jest zalecane ze wzgledów medycznych.

Praktyczny brak powikłań powoduje, że elektrokoagulacja jest bardzo popularna. Można ją wykonać zarówno u dzieci jak i dorosłych. W zależności od odporności pacjenta na ból, zabieg może byc odczuwalny jako niekomfortowy. Dlatego elektrokoagulacja jest wykonywana w znieczuleniu miejscowym.

O tym, czy problem pacjenta kwalifikuje się do likwidacji metodą elektrokoagulacji, decyduje lekarz podczas konsultacji. Metodą tą usuwa się brodawki, prosaki, włókniaki i kurzajki.

Elektrokoagulacja przynosi trwałe efekty. Proces gojenia zależy od wielkości zmiany, natężenia prądu wykorzystywanego podczas procesu oraz indywidulanych skłonności pacjenta.. Zwykle proces gojenia trwa od 1 – 3 tygodni

Przeciwwskazania:

  • ciąża, laktacja,
  • padaczka,
  • metalowy protezy wewnętrzne,
  • rozrusznik serca.