Doc. dr hab. med. Radosław Kowalewski

Specjalizacje: w zakresie chirurgii ogólnej (2005); w zakresie chirurgii naczyniowej (2009).

Wykształcenie: Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku (1996); stopień dr n. med. (2001); stopień dr hab. med. (2011).

Doświadczenie zawodowe: asystent (1996 – 2007), adiunkt (od 2007) Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji UM w Białymstoku; stypendia: Karolinska University w Sztokholmie (Szwecja), Uniwersytet Medyczny w Debreczynie (Węgry).

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych: Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej; European Society for Vascular Surgery; Polskie Towarzystwo Flebologiczne; Towarzystwo Chirurgów Polskich; Polskie Towarzystwo Transplantacyjne.

Zainteresowania zawodowe:

  • diagnostyka oraz leczenie metodami chirurgii klasycznej i wewnątrznaczyniowej (angioplastyka balonowa, implantacja stentów i stentgraftów) chorób aorty (tętniaków, rozwarstwień, niedrożności), chorób tętnic obwodowych (tętniaków oraz zwężeń i niedrożności na tle miażdżycy zarostowej tętnic szyjnych, podobojczykowych, nerkowych i kończyn dolnych).
  • diagnostyka i leczenie stopy cukrzycowej, chorób żył kończyn, ran przewlekłych.
  • autor 88 prac w dziedzinie chirurgii naczyniowej, w tym 28 opublikowanych w renomowanych czasopismach międzynarodowych.

Zakres usług:

  • diagnostyka / leczenie zachowawcze oraz kwalifikacja do leczenia inwazyjnego metodami chirurgii klasycznej i wewnątrznaczyniowej tętniaków aorty piersiowej, rozwarstwień aorty, tętniaków i niedrożności aorty brzusznej, tętniaków tętnic obwodowych, chorób tętnic szyjnych, podobojczykowych, nerkowych i kończyn dolnych.
  • leczenie ran przewlekłych (stopa cukrzycowa, owrzodzenia troficzne goleni).
  • leczenie zachowawcze chorób żył kończyn (żylaków kończyn, przewlekłej niewydolności żylnej, zakrzepicy żył głębokich i zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych).
  • skleroterapia.