Dr n. med. Violetta Bułhak – Kozioł

Dr n. med. Violetta Bułhak–Kozioł jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.  Po odbyciu stażu podyplomowego doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Ośrodku Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku. Dyplom specjalisty II stopnia otrzymała w 2001 r., a po uzyskaniu certyfikatu doradcy w zakresie poradnictwa HIV/AIDS, przeprowadzała testowanie HIV/AIDS oraz diagnostykę chorób przenoszonych drogą płciową. Jest członkiem oddziału białostockiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

Zakres usług:

  • diagnostyka i leczenie chorób skóry
  • diagnostyka i leczenie chorób przenoszonych drogą płciową
  • kriochirurgia